Udvikling af personligt lederskabUdvikling af personligt lederskab   Har du brug for at reflektere over din lederrolle og udvikle dit lederskab?


·         Har du brug for personlig og organisatorisk sparring?


·         Er du leder af en afdeling eller en personalegruppe, der har været udsat for store udfordringer eller problemer?


·         Er du nyudnævnt leder eller står du over for store organisatoriske forandringer?


Tilgangen til arbejdet med ”Udvikling af personligt lederskab” er mangefacetteret og består af følgende:


Forståelsen af personlighed og psykologi bygger bl.a. på en jungiansk, analytisk psykologisk forståelse med kernebegreber som: typologi, persona og skygge, komplekser samt symboler. Udvikling af lederskab bygger på en samfundsvidenskabelig og sociologisk forståelse af organisationer og ledelse. Dette bliver kombineret med en helt praktisk og jordnær øvelsestilgang, som fremmer udviklingen af lederskabet.


Udvikling af dit personlige lederskab består således i at skabe et rum for eftertanke, hvor der er mulighed for, at du kan reflektere over din personlige lederrolle og din rolle i den organisation, hvor du er ansat. Derved skabes selvindsigt og en platform for en udvikling af dit lederskab, der både passer til din personlighed, og som du bevidst kan tilpasse din organisation. Her kan du arbejde med vanskelige situationer, eksempelvis forberede og efterbehandle vanskelige samtaler og situationer i din organisation. Dermed kan du blive mere forandringsorienteret og samtidig undgå udsigtsløse konflikter og stress.


Hvordan foregår det?


·       Dialogbaserede, ligeværdige samtaler


·       Typetest på et jungiansk grundlag


·       Kreative teknikker


·       Analyse af organisatoriske forhold


·        Visionsudvikling og visualisering


Min baggrund


·         Sociolog og jungiansk psykoanalytiker med mange års erfaring med organisationsudvikling og ledersparring


·         14 års ledelseserfaring


·         Undervisnings- og vejledningserfaring fra universiteter, diplom- og mellemuddannelser