Ydelser

Individuel sparring til ledere:

Individuel sparring til ledere, der vil udvikle deres personlige lederskab. Det kan være såvel nye som erfarne ledere, der har brug for en sparringspartner til en dialog omkring selve ledelsesopgaven samt om, hvordan de bruger sig selv i denne situation, eller som står over for udviklingsopgaver. Læs mere her.


Undervisning og vejledning:

Specialiseret undervisning og foredrag vedr. rehabiliterings- og handicapområdet på videregående uddannelsesniveau. Desuden bistand til planlægning af uddannelsesforløb, efteruddannelseskurser mv. Vejledning af studerende - eksempelvis i bachelorforløb.


Konsulentbistand til udviklingsprojekter, organisationsudvikling og evaluering:

Bistand til udviklingsprojekter inden for rehabilitering. Det kan dreje sig om projekter vedrørende organisationsudvikling og faglige udviklingsprojekter, undersøgelser eller evalueringer. Bistanden kan være til alle faser i undersøgelses- og udviklingsarbejdet: idéudvikling, forundersøgelser, projektbeskrivelser, estimater over tidsforbrug og økonomi i forbindelse med udviklingsprojekter samt gennemførelse og evaluering af projekter.